IN SWEDEN

 

Nationella Hjälpinjen

020-220060

Vi lyssnar. När du mår psykiskt dåligt behöver du någon som lyssnar. Vi ger dig råd och stöd samt vägleder dig vidare.

http://www.nationellahjalplinjen.se/sida/start.aspx

 

Någon Att Tala Med

Telefonjouren är för närvarande bemannad på vardagskvällar kl. 18-22. Under sommarperioden har vi däremot inte öppet alla kvällar. De nummer du kan ringa är: 031-711 24 00 eller 031-711 24 22.

http://www.natm.se/