IN POLAND

 

Internetowy Telefon Zaufania

Telefonicznej zrzesza dyżurnych telefonów zaufania i osoby pracujące placówkach pomocy telefonicznej. PTPT działa na rzecz tworzenia i utrzymywania systemu wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, zagrożonych samobójstwem, bezradnych wobec przeżywanych problemów.

http://www.telefonzaufania.freewebweb.com/